Prosjektet Jakobs hus

Litt utenfor Bogotá ligger Jakobs hus. Det er en gård der det bor barn som har hatt en vanskelig situasjon hjemme, slik at de ikke lenger kan bo hos foreldrene sine. På Jakobs hus får de erfare en annen hverdag, med voksne som bryr seg om dem og behandler dem med respekt. Jeg var der fire dager for å besøke prosjektet.

Landskapet rundt Jakobs hus er fantastisk. Gården ligger på et fjell, og det er fjell rundt også. Utsikten er nydelig. Det er et stort område som barna kan løpe på. Klimaet er varmt på dagen, men kjøligere på kvelden og om natten.

For øyeblikket er det 15 gutter som bor på Jakobs hus. De fleste er mellom åtte og tolv år. Før de kom dit hadde de trolig ikke noen regler, og foreldrene var kanskje ikke så mye til stede. På Jakobs hus er det regler, og det er ganske strengt. Men det er viktig, for disse barna trenger å få litt faste rammer å forholde seg til. Men siden de ikke er vant til det, er de veldig dårlige til å holde dem, og de gjør mye galt. De stjeler frukt fra trærne, hører ikke etter når de voksne snakker og slåss med hverandre.

Det er både fordeler og ulemper ved å ha dem boende slik sammen. Det er bra at man kan hjelpe mange, og at de ser at det er flere i samme situasjon. Men det er utfordrende fordi de lærer hverandre å gjøre gale ting.

Noen av de som jobber på Jakobs hus var der selv som barn. Nå som de er voksne kunne jeg ikke ha gjettet at de var som disse barna. Det viser at prosjektet hjelper, og at det er verdt det.

Selv om barna er uoppdragne, er de veldig kjærlige. De er glade i klemmer, og de har bruk for det også. Det viktigste man kan gjøre er å gi dem masse kjærlighet, og vise at de betyr noe. Når jeg ser på dem får jeg lyst til å gråte, for det beste må jo være å vokse opp med far og mor. Men jeg vet at foreldrene til disse barna ikke tar godt vare på dem, og at de har det mye bedre på Jakobs hus.

 

Bønneemne:

Be for barna på Jakobs hus, at de må ha det bra nå, og for fremtiden deres.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: