Good morning, teacher!

Mitt nye prosjekt med barna på Esperanza er engelskundervisning. Noe man fort legger merke til i Colombia er hvor lite engelsk de kan. Det er litt rart, fordi de lærer engelsk på skolen, men undervisningen er ikke så god, så de færreste kan snakke engelsk etter endt skolegang. Det er først på universitetet de for alvor begynner å lære engelsk. Og de som ikke har råd til å gå på universitetet, vil aldri lære engelsk. Men det er mange som har veldig lyst til å lære, og da vil jeg selvfølgelig hjelpe dem med det.

Den første engelsktimen begynte vi å lære hvordan man hilser, og spør og svarer på enkle spørsmål for å bli kjent med en person. Jeg la vekt på at vi skulle prate, så da vi hadde skrevet det vi skulle lære, måtte alle gå sammen to og to for å spørre hverandre. Jeg hjalp dem med uttalen. Det er viktig slik at neste gang de møter en engelsktalende, vil denne personen faktisk forstå hva de sier.

IMG_2171

Bønneemne:

Be for engelskundervisningen i Colombia, at den må bli bedre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: